Loại tiền giao dịch
0901 368 865
Masteri Thảo Điền - 159 Xa Lộ Hà Nội, Thảo Điền, Q2, Tp.HCM
 • Masteri Thảo Điền 2PN, 65m2, view sông

  Masteri Thảo Điền 2PN, 65m2, view sông

  159 Xa lộ Hà Nội, Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Giá bán 4,500,000,000đồng
 • Masteri Thảo Điền 2PN, 69m2, view city

  Masteri Thảo Điền 2PN, 69m2, view city

  159 Xa lộ Hà Nội, Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Giá bán 4,150,000,000đồng
 • Masteri Thảo Điền 2PN, 71m2, view sông

  Masteri Thảo Điền 2PN, 71m2, view sông

  159 Xa lộ Hà Nội, Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Giá bán 4,100,000,000đồng
 • Masteri Thảo Điền 2PN, 66m2, view sông

  Masteri Thảo Điền 2PN, 66m2, view sông

  159 Xa lộ Hà Nội, Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Giá bán 3,800,000,000đồng
 • Masteri Thảo Điền 2PN, 64m2, view sông

  Masteri Thảo Điền 2PN, 64m2, view sông

  159 Xa lộ Hà Nội, Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Giá bán 4,100,000,000đồng

Tin thị trường

0933 682 225